Historie

Optometrist Thorkild Rasmussen grundlagde i 1984 sammen med Finn Kristensen Con-Lens i Skive, hvor der blev produceret og testet kontaktlinser til egne kunder. Firmaet voksede sig større og kundegrundlaget voksede også støt.

Thorkild trak sig ud af firmaet, og Finn kørte en tid Con-Lens alene. I takt med at efterspørgslen steg, flyttede Con-Lens i 1998 til Horsens i større lokaler, hvor Allan Sejersen overtog den ene halvdel af Con-Lens.

Sidenhen er der igen blevet brug for mere plads. Con-Lens flyttede i 2007 til Ormhøjgårdvej i Horsens, hvor der var plads til den udvidelse som var blevet nødvendig, for at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel på speciallinser, på et marked hvor tilbuddene i dag er mange flere end da det hele startede for Con-Lens i en bagbutik i Skive.

I 2014 overtog Mette Pors Rasmussen og Morten Sejersen Con-Lens som led i et generationsskifte, hvor Finn og Allan fortsatte som ansatte i firmaet frem til 2017, for at kunne videregive Con-Lens til langt ud i fremtiden.