Oté Fine/Oté Clean

Oté Fine opbevaring, 200 ml.

Oté Clean, 40 ml.

Oté Fine anbefales til semi/mini scleral linser, og hvor man ikke ønsker en høj viskositet i sin opbevaringsvæske.

Oté Clean anbefales til både formfaste og hybrid linser.